АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

КАЙСИЯ

Armeniaca vulgaris Lam.

 

    Кайсиевите плодове са много търсени и високо цени. У нас те са едни от най-ценните овощни плодове. Използуват се както за консумация в прясно състояние, така и за преработка. Препоръчват се като диетична храна при сърдечносъдови и чернодробни заболявания.

    Плодовете съдържат 8-17% захари, 1-1,5% органични киселини, белтъчини, пектин и др. Най-голяма е концентрацията на кайсиевото производство в Североизточна България и по Черноморието. Получаваните добиви са ниски, което дължи главно на недостатъчните грижи за насажденията, на повреди от късни пролетни студове и от икономически важни болести.

    Кайсията е топлолюбиво и светлолюбиво растение, капризна към почвените условия. Най-подходящи за нея са богатите, отцедливи и топли почви. Неподходящи са тежките, сбити и студени почви. Успешно се отглежда и върху почви с лек механичен състав, но при условие че се осигури редовно напояване и торене с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» или други органични и минерални торове.

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРОДУКТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАЙСИЯТА.

 

ПРЕДПОСАДЪЧНО ТОРЕНЕ

 

    Предпосадъчно торене извършва след подравняване на местото и преди обработката. Поради слабата си подвижност фосфорните и калиевите торове се внасят в почвата на такива дълбочина, на каквато се разполага по-късно основната част от корените на кайсията. В зависимост от запасеността на почвата преди риголването могат да се внесат до 50-60 кг суперфосфат, 30-40 кг калиев сулфат и 2-3 тон оборски тор на декар. Минералните торове се разпръскват равномерно по повърхността на почвата и се заорават дълбоко с риголването. Това дава възможност те да попаднат на дълбочината в почвата, където се разполагат основната част от корените. Оборският тор се внася след риголването, като допълнително се заорава на дълбочина 20-30 см.

    При липса на оборски тор почвата може да се обогати с 25-30 кг/дка Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» - алтернатива на оборски тор. При използване на биопродукти «AgroBioStim» торене с азотни, калиеви и магнезиеви торове трябва да намали до 30% от средните норми за торене: 25-30 кг/дка Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ», 20-25 кг/дка суперфосфат и 25-30 кг/дка калиев сулфат.

    Когато мястото не е торено предварително с оборски тор и суперфосфат, торовете се внасят при засаждането. За целта се взема 200-250 гр Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ», 100-150 гр суперфосфат и 50-60 гр калиев сулфат и се размесва с почвата. С приготвената смес се запълва посадъчната дупка до 25 см под почвената повърхност, след това се поставя слой чиста почва. Добре е това да се извърши известно време преди засаждането, за да се слегне почвата.

 

    Непосредствено преди засаждането некалусиралите рани по корените се опресняват с овощарска ножица. Корените на посадъчен материал на бива да се съкращават силно, а се премахва само наранената им част. След това корените да се потопят за 12-24 часа в разтвор от стимулиращи коренообразуването вещества – Натурален Стимулатор за разсад «ФИДАНКА» - 100-150 мл стимулатор се разтварят в 4 л вода.

 

    Основни предимства при използване на Натурален Стимулатор «ФИДАНКА»:

            • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма;
            • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
            • стимулира растежа и развитието на растенията;
            • укрепва имунната система на младите растения;
            • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието.

    След засаждането е добре дръвчето да се полее с около 10-15 литра вода.

 

 

ПОДХРАНВАНЕ НА МЛАДИТЕ ДЪРВЕТА

 

    Растежът на кайсията започва рано през пролетта и в млада възраст е буен. Като се има предвид буйният вегетативен растеж в млада възраст, трябва да се осигури подхранване и комплекс от други агротехнически мероприятия, да се предизвика силен растеж и да се оформят корените на дърветата във възможния най-кратък период. Листно подхранване се задължително с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ», в доза 200-250 мл/дка в комбинация с препарати за едновременна борба против болести и неприятели, най-малко 2-3 пъти. При по-тежки почви се препоръчват две подхранвания, а на почви с лек механичен състав – три подхранвания. Норми за и подхранване на младите дървета трябва да бъдат съобразени още и с начина на използване на почвената повърхност в насажденията, броя на растенията и състоянието им, почвените и климатичните условия на месторастенето и пр.

 

    Кайсията е скорозряло овощно растение. Още на 3-4 година след засаждането дърветата вступват в плододаване и бързо достигат пълно плододаване.

    При симптоми на калиев дефицит се третира с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300 мл/дка, при недостиг на фосфор – с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 250-300 мл/дка. ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» обеспечава растенията на всички необходими хранителни вещества, макро и микроелементи в лесно усвоими форми.

 

    ЗАБЕЛЕЖКА. При биологично/органично производство необходимо да се тори с ЕКОторове «НАТУРА» и «ИСПОЛИН» в същите дози и фази на приложение.

 

    При растения страдащи от хлороза, некроза, засъхване върховете на леторастите и др., предизвиквана от недостиг желязо или други микроелементи се пръска с разтвори от – «МИКРОТОРОВЕ».

 

    ЗАБЕЛЕЖКА: Късно подхранване на младите дървета през втората половина на август не трябва да се извършва, тъй като може да предизвика вторичен растеж и забавяне узряването на дървесината.

 

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОДАВАЩИТЕ ДЪРВЕТА

 

    Когато се отглеждат кайсиевите насаждения при благоприятни условия, дървета са дълголетни и могат да плододават до 50 и повече години. У нас в най-благоприятните райони отглеждането на насажденията обикновено е стопански оправдано до 25-30-годишна възраст. При нормална предпосадъчна подготовка на почвата през 3 години се тори с оборски тор – 3-4 тона на декар, 15-20 кг суперфосфат и 20-25 кг калиев сулфат. По принцип торовите норми се определят конкретно за всяко насаждение въз основа на почвените анализи и на листната диагностика, като се имат предвид голямото почвено разнообразие в районите, където се отглеждат кайсиевите насаждения. Торенето с калиеви торове се извършва през есента заедно с органични и фосфорни торове при есенната дълбока обработка на почвата. За да се избегне заплевеляване от съдържащите се в оборски тор плевелни семена, най-добре да се тори с 30-40 кг Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» - алтернатива на оборски тор. Внасането на азот в почвата става два пъти: през есента заедно с органични торове (1/3 от дозата) и втори път през пролетта преди цъфтежа. Нормата е 20-25 кг чист азот на дка.

 

    При биологично производство на кайсията трябва да тори с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ», третира с «НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ» и подхранване с «ЕКОТОРОВЕ».

 

    Торене на кайсията при модерно/екологично производство:

            • Предцъфтежно пръскане – 200+300 мл/дка «БОРОВ ХУМАТ» и «ФОСФОРОХУМАТ».
            • 1-во листно подхранване – 300 мл/дка «НИТРОХУМАТ».
            • 2-ро листно подхранване – 300-350 мл/дка «НИТРОХУМАТ».
             • 3-то листно подхранване – 300-350 мл/дка «КАЛИЕВ ХУМАТ».
              • 4-то листно подхранване – 350 мл/дка «КАЛИЕВ ХУМАТ».
              • Зимното пръскане – 300 мл/дка «МЕДЕН ХУМАТ».

    

       Кайсията реагира положително на листно подхранване. Основна задача на подхранване е период на растеж и плододаване да бъдат удължени максимално. За тази цел се използва бързодействащи и баласирани «ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ»:

   • Предцъфтежно пръскане се извършва във фаза преди цъфтеж, с натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 200 мл/дка и ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, съвместно с инсектицидни разтвори за едновременна борба с неприятелите.
   • 1-во листно подхранване се извършва във фаза разлистването, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.
   • 2-ро листно подхранване през 10-15 дни след 1-во подхранване, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка. За борбата срещу сачмянката, кафявото гниене и брашнестата мана към разтвор се прибавя серни препарати пресечени с натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ». При наличие на листни въшки и акари към разтвор се прибавя инсектициди и акарациди.
              • 3-то листно подхранване през 10-15 дни след 2-ро подхранване, с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка с 80-100 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете).
              • 4-то листно подхранване - заедно с третирането срещу плодовите червеи, с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 350 мл/дка с 80-100 л работен разтвор/дка.
              • Зимното пръскане се извършва във фаза пълния листопад през есента - до набъбването на пъпките, с натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка, съвместно с инсектицидни разтвори за едновременна борба с неприятелите.

    

       Основни предимства при използване на «ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ»:

   • осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие;
   • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
   • стимулира имунната система на растенията;
   • повишава активността на фотосинтезата;
   • увеличава броя на заложените плодни пъпки и ускоряване на зреенето;
   • намалява процента на опадване на завръзите;
   • чувствително подтиска появата на шарка, некротични петна, хлоротично листно завиване, самодивски метли, кафяво гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
   • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
   • компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори;
   • съхраняване на хлорофил – белтъчния комплекс на листната маса;
   • увеличава съдържанието на сухо вещество, захари, органични киселини и спомага за подоброто оцветяване на плодовете;
   • увеличава интензивността на растежа и количеството на плодовете;
   • увеличава добивите над 50% и повече;
   • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
   • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост.

    

       ЗАБЕЛЕЖКА. При биологично/органично производство необходимо да се тори с ЕКОторове «НАТУРА» и «ИСПОЛИН» в същите дози и фази на приложение.

    

       При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» или «МИКРОТОРОВЕ». Серията «ОМ ТОРОВЕ» обеспечава растенията на всички необходими хранителни вещества, макро и микроелементи в лесно усвоими форми.

    

       Обработката на дърветата заедно с фунгициди и пестициди е препоръчително, тъй като ОМ Тор стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

    

       ЗАБЕЛЕЖКА: Листно подхранването с «ОМ ТОРОВЕ» е особено полезно при зачимяването на почвата в насажденията. В този случай почвеното торене, макар и в завишени дози, не може да задоволи нуждите на растенията от хранителни вещества.

    

       По сухоустойчивост от дървестните овощните видове, отглеждани у нас, кайсията отстъпва само на бадема. Тя реагира обаче много добре на напояване. Получаването на добри производствени резултати е невъзможно без осигуряването на подходящ воден режим в насажденията. Подходящ метод за напояване е дъждуването и напояването чрез капкуване.

       При всяка поливка извършва и почвено подхранване с 0,003% разтвор на «ОМ ТОРОВЕ» или с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Една от причините за ниските добиви от кайсията у нас е отглеждането й главно при неполивни условия.

    

       ЗАБЕЛЕЖКА: Фирмата може да направи по поръчка специализиран «ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР ЗА КАЙСИЯТА» с високо съдържание на макро и микроелементи в зависимост от степента на запасеност на почвата с хранителни вещества, за да задоволи най-пълно и точно изискванията на всеки земеделски производител за балансирано торене.

    

    

       При използването на висока агротехника и технология на прилагане на биопродуктите «AgroBioStim» за отглеждане на кайсията Вие ще получите високи резултати, а имено:

    

       1. Увеличаване на добива.

       Висока агротехника и прилагане на биопродуктите «AgroBioStim» увеличава добивите над 50% и повече.

    

       2. Качествени показатели.

       Вие отглеждате екологично чисти продукти, с изключително добри вкусови качества и голям процент на захари, киселини, витамини, макро- и микроелементи. Биопродукти «AgroBioStim» притежава способността да ограничава достъпа на нитратите и тежки метали в продукцията. Плодовете с много добра транспортабилность и съхраняемост.

    

       3. Защита срещу болести.

       Биопродуктите «AgroBioStim» предпазва растенията от шарка, некротични петна, хлоротично листно завиване, самодивски метли, кафяво гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести, тъй като не само стимулира имуната система на растенията но и притежава високи фунгицидни свойства. След боледуване на растенията те бързо се възстановяват, растат силни и здрави, което пък от своя страна се явява гарант за получаване на отлични добиви.

       Биопродуктите «AgroBioStim» компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори и ускорява залагането генеративните органи.

    

       4. Подобряване на почвата.

       Използването на биопродуктите «AgroBioStim» намалява токсичното въздействие на остатъчни количества хербициди в почвата и едновременно повишава качествените показатели на почвата – плодородие, структура и влагозадържаща способност. В почвата започва възстановителен органичен процес и активизира образуването на естествен хумус.

    

       5. Икономически ефект:

   • Увеличаване на добивите с над 50% и повече.
   • Повишаване качеството на продукцията – екологично чиста продукция.

       При положителен ефект около 50% в добива и качеството (изразено в стойност), при разход около 16,00-18,00 лв/дка. Лесно е да се сметнате при площи от 10 дка, каква е полза за производителите.

   Трайни култури, кайсия, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на кайсията, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
   Трайни култури, кайсия, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на кайсията, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

   При използването на биопродукти «AgroBioStim» Вие получавате максимална реколта от висококачествена и екологично чиста продукция, при минимални разходи.

    

    

   КОМПАНИЯ «АгроБиоСтим» ООД ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

   "АгроБиоСтим" ООД

   гр. Каварна