АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

При използването на биопродукти «AgroBioStim» Вие получавате максимална реколта от висококачествена и екологично чиста продукция, при минимални разходи.

 

 

КОМПАНИЯ «АгроБиоСтим» ООД ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

"АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна

ДОМАТИ

Lycopersicon lycopersicum

 

Домати най-широко отглежданата зеленчукова култура в България. Изискванията на доматите към почвата са големи. Най-добри резултати се получават при отглеждането им върху дълбоки, влагоемни, рохкави, топли глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести почви с добра структура и високо съдържание на хумус и хранителни вещества. Върху песъчливи почви могат да се получат добри резултати при изобилно наторяване с оборски тор (6-8 тон на декар) или други органични торове Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» (60-80 кг/дка). Върху такива почви доматите започват да зреят по-рано.

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРОДУКТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ.

 

ПОДГОТОВКА НА СЕМЕНАТА

 

    С предварителна подготовка на семената се цели по-бързото им поникване, бързото развитие на кореновата система, бързото им развиване в растения и подобро предпазване на младите растения от заболявания.

 

    Накисване на семената. За ускоряване на поникването семената на домати се накисват в Натурален Стимулатор за семена «СТАРТ». Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на ½ до 1/3 от обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл Стимулатор се разтварят в 1 л вода). Разтвор трябва да има стайна температура (18-200С). Накисването продължава до пълното набъбване на семената – 24 часа.

 

    Основни предимства при използване на Натурален Стимулатор «СТАРТ»:

         • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
         • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма;
         • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
         • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието.

 

    Натурален Стимулатор «СТАРТ» приложен в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена подобрява (до 30%) крайния фунгицидни ефект.

 

    Рътене на семената. При рътене накиснатите семена се разстилат на тънък слой (6-7 см), покриват се с влажни чували или платна и се държат в топло помещение с температура 20-250С, като периодично се разбъркват, за да се осигури достъп на кислород. Рътенето се преустановяват, когато зародишните коренчета на 3-5% от семената разпукат семенната обвивка.

    Накиснатите и ретените семена да се сеят в торо-почвена смес.

    Подготовка на торо-почвена смес. Още през сентември, но не по-късно от средата на декември се подготвя торо-почвена смес. При подготовката на торо-почвена смес, вместо оборска тор се използва Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». Тази биопаста има голямо преимущество пред оборският тор: съдържанието на активния хумус в почвата се увеличава в няколко пъти повече, активизира полезната почвена микрофлора и съдържа всички необходими питателни вещества, микроелементи и стимулатори на растежа.

    Биопаста гарантира доброто развитие на кореновата система, силен и бърз растеж на разсада. Предпазва разсада от брашнеста мана, фитофтора, кореново гниене и други гъбични и бактериални заболявания.

 

 

ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД

    За да се получи здрав и доброкачествен разсад на домати, с добра развита кореновата система и обилна листна маса, се извършва листно и почвено подхранване с ОМ Тор «БАЛАНС», при биологично производство с ЕКОтор «НАТУРА»:

 • 1-во листно подхранване, при появата на първите 2-4 същински листа, с работен разтвор 5-8 мл/1 л вода.
 • 2-ро подхранване за 5-7 дни преди засаждане, с разтвор 5-10 мл/1 л вода.

    При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято. Подхранване се извършва най-добре при облачно време или надвечер при залез слънце.

    Почвено подхранване с поливна вода с 0,003% разтвор на ОМ Тор «БАЛАНС» или с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване се прави с интервал през 4-6 дни, с разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 1 кв.м. разсад. След поливането растенията се промиват с 2-3 л/кв.м. чиста вода. Почвено подхранването на разсада е необходимо, главно когато почвата, върху която се отглежда, е бедна на хумус и не торена преди сеитба.

    При много богата парниковата почва или торена с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» – почвено подхранване не се налага.

При силно завяхване на растенията предизвиканото от много високи температури в обедните часове, по необходимост сутрин се полива с 5-6 литра 0,003% разтвор «БАЛАНС» на 1 кв.м.

 

    Ако се появи сечене по разсада, провежда профилактично пръскане на разсада с натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

 

    Вечерта преди засаждането, разсада необходим за следващия ден се полива обилно с 0,003% разтвор «БАЛАНС» за предпазване на корените от разкъсване.

 

    Преди засаждане разсад се наскубва, подбират се добре развитите растения и се подреждат на снопчета. След това корените се натопяват за 4-6 часа във разтвор Натурален Стимулатор за разсад «ФИДАНКА» (30-40 мл/1 л вода) за по-добро прихващане на растенията и предпазването им от болести предизвиквани от почвените патогени.

    Засаждането да става непосредствено след изваждането от разтвора.

 

 

ПОДХРАНВАНЕ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

 

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

 

    Основно торене и подхранване осигуряват получаването на високи и качествени добиви.

В практиката на торене поради високите изисквания на доматите към хранителните вещества обикновено се внасят 3-6 т/дка органични и минерални торове, съгласно препоръките. От органичните торове се внасят 4-6 тона оборски тор или 40-60 кг Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» - алтернатива на оборски тор. Освен органичен тор на декар се внасят 60-80 кг амониев нитрат, 60-80 кг суперфосфат и 20-30 кг калиев хлорид. Фосфорните и калиевите торове се внасят едновременно с дълбоката обработка, а азотни торове се внася непосредствено преди сеитбата. Внасянето на минерални торове трябва да бъде съобразено с приложението органичното торене. Основното торене и подхранване осигуряват получаването на високи и качествени добиви. При използване на биопродукти «AgroBioStim» торене с азотни, калиеви и магнезиеви торове трябва да намали до 50% от средните норми за торене.

 

    При биологично производство на домати трябва да тори само с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» и подхранване с «ЕКОТОРОВЕ».

 

    Торене при модерно/екологично производство на домати:

 • 1-во подхранване – 250 мл/дка «НИТРОХУМАТ».
 • 2-ро подхранване – 300 мл/дка «НИТРОХУМАТ».
 • 3-то подхранване – 300-350 мл/дка «ФОСФОРОХУМАТ».
 • 4-то подхранване – 300-400 мл/дка «КАЛИЕВ ХУМАТ».

 

    Подхранването на растенията с органични и минерални торове дава много добри резултати, особено на по-леки почви. За тази цел се използва бързодействащи и баласирани «ОМ ТОРОВЕ»:

 

    Домати - отглеждани на открито и в елементарни култивациони съоръжения:

    Ранно полско производство:

 • 1-во листно подхранване се извършва във фаза след прихващане и видим растеж, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.
            • 2-ро листно подхранване във фаза 2-ро съцветие (цветна китка), с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 250-300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.
            • 3-то листно подхранване във фаза масов цъфтеж, с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.
            • 4-то листно подхранване и следващи, в интервал до 12-14 дни, до края на вегетацията, с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете).

 

    Среднорано полско производство:

 • 1-во листно подхранване се извършва във фаза след прихващане на растенията, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.
            • 2-ро листно подхранване във фаза встъпване в цъфтеж, с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 250-300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.
            • 3-то листно подхранване във фаза оформяне на I-ви плодове, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.
            • 4-то листно подхранване и следващи, в интервал до 12-14 дни, до края на вегетацията, с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300-400 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете).

 

    Късно полско производство:

 • 1-во листно подхранване се извършва във фаза след прихващане на растенията, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.
 • 2-ро листно подхранване във фаза встъпване в цъфтеж, с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.
            • 3-то листно подхранване във фаза оформяне на I-ви плодове, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.
            • 4-то подхранване и следващи в интервал от 14 до 21 дни, (за полудетерминантен тип последно третиране до задънване, за индетерминантен тип последно третиране до отстраняване на върха), с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300-400 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете).

 

    Оранжерийно производство:

 • 1-во листно подхранване се извършва във фаза след прихващане на растенията, с ОМ Тор «НИТРОХУМАТ», работен разтвор 5-8 мл/л вода.
 • 2-ро листно подхранване във фаза бутонизация - 1-во съцветие, с ОМ Тор «ФОСФОРОХУМАТ», работен разтвор 10 мл/л вода.
 • 3-то листно подхранване и следващи, в период плододаване 3-4 пъти в интервал до 12-14 дни, с ОМ Тор «КАЛИЕВ ХУМАТ», работен разтвор 8-10 мл/л вода. Препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято.

 

    Основни предимства при използване на «ОМ ТОРОВЕ»:

 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • стимулира имунната система на растенията;
             • повишава активността на фотосинтезата;
             • чувствително подтиска появата на брашниста мана, кореново стъблено гниене, сиво гниене, бактериални петна, картофена мана, върхово гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
             • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
             • увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната влага, както и температурните колебания;
             • съхраняване на хлорофил – белтъчния комплекс на листната маса;
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на плодовете;
 • увеличава добивите над 40% и повече;
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

 

    ЗАБЕЛЕЖКА. При биологично/органично производство необходимо да се тори с ЕКОторове «НАТУРА» и «ИСПОЛИН» в същите дози и фази на приложение.

    При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» или «НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ». Серията «ОМ ТОРОВЕ» обеспечава растенията на всички необходими хранителни вещества, макро и микроелементи в лесно усвоими форми. По време на вегетацията профилактично се пръска преди узряването на плодовете с «МЕДЕН ХУМАТ» срещу мана и други болести.

 

    При климатичните условия условия на България и да се осигури нормален добив, доматите се нуждаят от редовно напояване. При всяка поливка извършва и почвено подхранване с 0,003% разтвор на «ОМ ТОРОВЕ» или с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ».

 

    ЗАБЕЛЕЖКА: Фирмата може да направи по поръчка специализиран «ЕКОТОР ЗА ДОМАТИ» с високо съдържание на макро и микроелементи в зависимост от степента на запасеност на почвата с хранителни вещества, за да задоволи най-пълно и точно изискванията на всеки земеделски производител за балансирано торене.

 

 

    При използването на висока агротехника и технология на прилагане на биопродуктите «AgroBioStim» за отглеждане на домати Вие ще получите високи резултати, а имено:

 

    1. Увеличаване на добива.

    Добивите на доматите се колебаят в широки граници в зависимост от сорта, насоката на производството и приложената агротехника. При ранните домати добивът се движи към 3,5-5 тон/дка. При средно ранните домати може да достигне 4-5 тон, а при висока агротехника и подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» се получават по 8-10 тон на дка и повече.

 

    2. Качествени показатели.

    Вие отглеждате екологично чисти продукти, с изключително добри вкусови качества и голям процент на сухо вещество, захари, органични киселини и багрилна материя. Биопродукти «AgroBioStim» притежава способността да ограничава достъпа на нитратите и тежки метали в продукцията. Плодовете с много добра транспортабилность и съхраняемост.

 

    3. Защита срещу болести.

    Биопродуктите «AgroBioStim» предпазва растенията от брашниста мана, кореново стъблено гниене, сиво гниене, бактериални петна, картофена мана, върхово гниене и други бактериални и гъбични заболявания, тъй като не само стимулира имуната система на растенията но и притежава високи фунгицидни свойства. След боледуване на растенията те бързо се възстановяват, растат силни и здрави, което пък от своя страна се явява гарант за получаване на отлични добиви.

    Биопродуктите «AgroBioStim» компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори и ускорява залагането генеративните органи в условията на светлинен дефицит.

 

    4. Подобряване на почвата.

    Използването на биопродуктите «AgroBioStim» намалява токсичното въздействие на остатъчни количества хербициди в почвата и едновременно повишава качествените показатели на почвата – плодородие, структура и влагозадържаща способност. В почвата започва възстановителен органичен процес и активизира образуването на естествен хумус.

 

    5. Икономически ефект:

 • Увеличаване на добивите с над 40% и повече.
 • Повишаване качеството на продукцията – екологично чиста продукция.

    При положителен ефект около 40% в добива и качеството (изразено в стойност), при разход около 14,00-16,00 лв/дка. Лесно е да се сметнате при площи от 10 дка, каква е полза за производителите.

Зеленчукови култури, домати, домат, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.